Bemutatkozás

"Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami lehetnél!"

(Lao-Ce)

1. A Mórahalom Városi Sportegyesület főbb jellemzői, speciális tevékenységei és jellegzetességei

A Mórahalom Városi Sportegyesület 1936-os alapítása óta számtalan változáson ment keresztül. A szakosztályok közül jelenleg a labdarúgó szakosztály aktív, mely évről-évre Leány, Fiú U7, U9, U11, U13, U14, LU14, U15 LU16, U17, U19 és Férfi Felnőtt csapatokkal vesz részt a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Regionális és Megyei bajnokságokban. Aktív sportolóink száma 200 feletti létszámú.

A Sportegyesület működtetését helyi kötődésű sportszerető civilek végzik önkéntes munkával. TAO programban az indulás óta minden évben részt vesz az sportegyesület, melynek köszönhetően 2012 - 2018 közötti időszakban sikeresen kiépítette a Móradombi Sportközpontot, amely létesítmény Mórahalom nyugodt, csendes helyén, közel 4 hektárnyi területen helyezkedik el. Az ideális környezetben működő Sportközpont lehetőséget nyújt különböző szabadidősportok űzésére, kulturális rendezvények megtartására. Létesítményben a fő szerepet természetesen a labdarúgás kapja. Az UEFA szabványnak megfelelő 72m x 111m (68m x 108m) Élőfüves Center labdarúgó pálya mellett egy 72m x 111m (68m x 108m) Élőfüves Edző labdarúgó pálya és egy 72m x 111m (68m x 108m) Műfüves labdarúgó pálya is a bérlők rendelkezésére áll. További szabadidősportoknak is kiváló helyszíne lehet a létesítmény, hisz egy 22m x 42m (20m x 40m) Rekortán borítású, többfunkciós sportpálya, egy „D” típusú sportpark és egy 200m-es futókőr (kosárlabda, kézilabda, kispályás foci, street workout, futás) is várja a sportolni vágyókat.

Az egyesület tevékenysége a sporton túlmutat, tagjai aktív részesei a helyi közösségi életnek. Szorosan együttműködnek a település általános iskolájával és óvodájával a gyermekek mozgásigényének kielégítése érdekében. A település sportmúltjából fakadóan a labdarúgó mérkőzések nagy népszerűségnek örvendenek, felnőtt bajnoki mérkőzések 200-300 fő alatt elképzelhetetlenek, ahogyan az utánpótlás bajnoki mérkőzéseken és tornákon is nagy létszámban vesznek részt szülők és egyesületi sportolók.

A Mórahalom Városi Sportegyesület jellegzetessége, hogy működésébe bevonja a sportolóit, támogatói, edzői és szervezői feladatokkal bízva meg őket, ezzel növelve a klubhűséget és a tulajdonosi szemléletet. A vezetőség eltökélt szándéka az üzleti alapú működés, hogy mielőbb önfenntartó legyen a klub. Ezt a célt elsősorban innovatív költségcsökkentő megoldásokkal, racionális gazdálkodással, infrastruktúra vonzóvá tételével és a helyi vállalkozók média megjelenésével igyekszik megvalósítani.


2. A Sportegyesület futballról alkotott nézete és filozófiája

A Mórahalom Városi Sportegyesület a futballra eszközként tekint, amin keresztül lehetőséget kap minden sportoló, hogy megismerje és kifejezze önmagát. Véleményünk szerint a futball olyan komplex csapatsport, ahol az egyéni teljesítményre alapozva csak azok érhetnek el hosszú távon sikereket, akik megtanulják a csapat érdekeit egyéni érdekei elé helyezni. Az önzőség és az önzetlenség közötti vékony mezsgyén lavíroznak úgy, hogy közben folyamatosan szemelőt tartják a játék tisztaságát, önmaguk és a közönség szórakoztatását.

Mindegy, hogy valaki profi vagy amatőr, fiatal vagy idős a futballban mindenki megtalálhatja a számára fontos értékeket. A futballpályán vallási meggyőződés, politikai nézet és etnikai hovatartozástól függetlenül egyenlőnek számít minden résztvevő. Kitartásra és alázatra neveli a gyermekeket úgy, hogy közben megtanítja improvizálni őket a szabályok adta korlátok között.

A futball egyik legfontosabb ismérve a közösség teremtő ereje, amivel nem csak a csapatban játszókat, hanem a sport iránt érdeklődő szurkolókat is közelebb hozza egymáshoz. Ezt az előnyét tartja az egyesület a legfontosabbnak, hiszen együtt erősebbek vagyunk és sokkal nagyobb célokat tudunk elérni, mint külön-külön.


3. A Sportegyesület filozófiája

A Sportegyesület filozófiáját a gyermekek vonatkozásában az egyesület mottója tükrözi a legjobban. Az ő személyiség fejlődésüknek fontos eleme a játék, mely során megismerik a körülöttük működő világot, megtanulják kifejezni érzéseiket és gondolataikat, és kitartást tanulnak céljaik eléréséhez. A Sportegyesület ehhez a folyamathoz biztosít az infrastrukturális háttér mellett erős szakmai hozzáértést, mely során figyelembe veszi az egyéni jellemzőket, úgymint tehetség, szorgalom és érdeklődés. Fontos, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, levezessék a bennük felgyülemlett feszültséget és lehetőséget kapjanak a sportszakmai és emberi tulajdonságaik fejlesztésére. Cél, a játék szépségén keresztül a játék szeretetét elmélyíteni bennük. Élményekkel gazdagítani őket, így társaikat motiválva egyre növekvő sportolói bázis épülhet a környező települések sportszerető lakosaiból. Azoknak a gyerekeknek, akik nagyratörő álmokat dédelgetnek, és tehetségükkel, illetve szorgalmukkal kitűnnek társaik közül, mindenképp lehetőséget biztosít az egyesület a további fejlődésre, ehhez más klubokkal, akadémiákkal szoros együttműködésre törekszik.

A fiatal felnőttek és felnőttek vonatkozásában a Sportegyesület az egészséges életmód gyakorlása mellett a futball közösségépítő és szórakoztató erejét tartja fontosnak. A sportközösség kontroll alatt tartja a tagjait és ezáltal példát mutat a közösségen kívüli fiatalabb és idősebb korosztálynak is. Tagjai egy összetartó, egymást segítő közösséget alkotnak, akik hosszútávon is számíthatnak egymás segítségére az élet bármely területén.

A sportegyesület a hobby és versenysport mellett teret biztosít a társadalmi szerepvállaláshoz, illetve lehetőséget nyújt az újonnan érkezők közösségbe történő beilleszkedéséhez. Az önkéntes munkán kívül célja, hogy helyi vállalkozásokat és embereket támogasson munkahelyteremtéssel, vagy egyéb munka megbízásokkal.

Hosszútávú cél a tömegsport bázisának növelése, a „mindenki sportoljon” szemlélet átadása, hiszen a hosszú és egészséges élet egyik alappillére a rendszeres mozgás.


4. A Sportegyesület helyi közösségben képviselt hitvallása és alapvető értékei

A Sportegyesület a helyi közösség mozgató rugójának számít. A rendszeres fesztiválok, tornák és bajnoki mérkőzések több száz embert mozgatnak meg alkalmanként, jó hangulatban telnek, beszédtémát szolgáltatnak a hétköznapokban, így folyamatos pezsgésben tartják a környék lakóit. Emellett a Sportegyesület terhet vesz le a szülők válláról akkor, amikor heti több órára edzést tart gyermekeiknek, ezzel teret biztosítva egy kis – a rohanó világunkban oly értékes – „én időre”. Neveli a gyermekeket és célokat ad nekik a hétköznapokban. Izgalmas alternatívát kínál az oly csábító számítógépes, telefonos és egyéb gyors élvezeteket nyújtó örömforrások mellett.

Tagjain keresztül példát mutat az önzetlen segítségnyújtásra, többek között Ádventi készülődés, sportnapok vagy a rendszeres MLSZ rendezvényeken keresztül. Közvetve építő hatással van a környezetére, mert az „együtt erősebbek vagyunk” filozófiát igyekszik elmélyíteni a közösségen kívül is, így hosszú távon hozzájárul egy kiegyensúlyozott, békés társadalomhoz.


5. A Sportegyesület nevelési célkitűzései és alapelvei

A helyi labdarúgás szinterein a különböző hátérrel rendelkező kortársaikkal barátkozhatnak és újdonságokat tanulhatnak a labdarúgásról. A célunk, hogy a tanárok, edzők és önkéntesek megismerjék, milyen pozitív hatással van a gyerekekre egy biztonságos, pozitív futballkörnyezet. A sportszervezetek és az iskolák közötti kapcsolat erősítése ma aktuálisabb, mint valaha. A tanulók körében elképesztő méreteket ölt a sportban, mozgásban szegény életmód. Tenni kell tehát azért, hogy minél többen válasszák a sportolást a szabadidő hasznos eltöltésének formájaként mind az iskolákban, mind a sportegyesületekben. A lehető legtöbb gyerek szerezzen pozitív élményeket a sportolásról úgy, hogy a gyerekekben megalapozza az egész életen át tartó rendszeres testmozgás igényét. Ezen elemek mentén kívánjuk a saját klubidentitásunkat kialakítani úgy, hogy a múltunk kötelez és építjük a feltörekvő generációkat.

Szakmai feladatellátás sikere nem csak a képzett edzőkön, hanem az elhivatottságon is leledzik. Természetesen külső impulzusokra és szakmai továbbképzések mentén fejlődik, dogmatikus, maradi sémák, nevelési eszközök mellőzésével. Köznevelési és közoktatási intézmények adta lehetőségekkel élve a tömegbázis szinten tartása és növekedése pedagógusok és testnevelők segítségével. A legkisebb korosztályoktól a Bozsik egyesületi szerveződéseket szakmai felügyelet, koordinálás mentén a bajnokságokban szereplők egyéni és csapattréningeken szereplők nyomon követése, sportdiagnosztika és edzéselemző informatikai eszközök segítségével. Egyenlő feltételeket biztosítva mindenkinek, aki részese kíván lenni a sportegyesületünk életének.

A sportolók 99%-a nem jut el az elit sportszintjére, de a mentalitást át lehet ültetni a gyermeki tudatba, amely nem csak a sportban, hanem az életben is értékmérő lehet. A jó életvezetési felfogás, szemléletmód elérése, kialakítása a cél. Olyan módszerek, technikák alkalmazása, bátorító légkört teremtve, amellyel fenntartható a sportolás kisgyermekkortól idősebb korig szeressék és űzzék a labdarúgást. Az alapoktól alulról, az utánpótláscsapatoktól a felmenő rendszerű futballon keresztül az öregfiúk csapatán át a sportolni vágyó labdarúgás szerelmesei a felsorolt színtereken a társadalmi-, szakmai- és sporthálózati kapcsolatrendszereket stabilan működtetve teszi egészé és a térség labdarúgásának kiemelt szereplőjévé a Mórahalom Városi Sportegyesületet.

Készítette:

Mórahalom Városi Sportegyesület
Piti Gergő Elek
sportigazgató