Webshop
Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a Mórahalom Városi Sportegyesüle, mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató adatai

Név: Mórahalom Városi Sportegyesület
Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-19-983783
Adószám: 19983783-1-06
Telefonszám: 62/281-022 (188-as mellék), 30/243-5292
E-mail cím:
A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések

1.1 A webáruház nem hagyományos webshopként üzemel, vagyis nincs regisztráció, felhasználói fiók és kosár funkció.

1.2 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. Megvásárolható termékek

2.1 A megjelenített termékek online, vagy személyesen is megvásárolhatók. A termékek árai tárgyi adómentes (bruttó), viszont a házhozszállítási- és csomagolási díjat nem tartalmazzák.

2.2 A webshopban részletesen feltüntetésre került a termék neve, ára, leírása és a termékek fotója. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3. Rendelés menete

3.1 A megrendelést a Webshop termékei alatt találhatű űrlap kitöltésével és elküldésével lehetséges. A kötelezően megadandó adatok az alábbiak: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím.

4. Fizetési lehetőségek és szállítási módok

4.1 A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

4.2 A megrendelés összegét banki átutalással lehet kifizetni a 11735115-20065159 (OTP Bank) számlaszámra, vagy személyesen a házipénztárba.

4.3 A szállítás és csomagolás költsége egyedi, ezért erről a Szolgáltató ad visszajelzést a megrendelés leadását követő 48 órán belül. Kérjük, addig ne utalja el megrendelés díját, míg nem kap visszajelzést. Személyes átvétel esetében az átvétel ingyenes.

4.4 A szállítást az MPL futárszolgálat végzi. A gyártási és szállítási határidő a megrendeléstől számított 15 munkanap.

5. Elállás joga

5.1 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.2 A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.3 A megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, a számla visszaküldése mellett cseréljük ki, vagy vesszük vissza a vásárlástól számított 14 napon belül. Használt, vagy mosott ruhát higiéniai okokból semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

5.4 A postai úton visszajuttatott termékeket ajánlott küldeményként, megfelelő külső csomgolással ellátva és a számlával együtt adja fel. A Szolgáltató semmilyen módon nem felel a Posta által elvesztett, vagy a szállítás közben bármilyen módon keletkezett károkért.

5.5 Amennyiben hibás teljesítés történt (nem azt a terméket, nem azt a színt vagy méretet kapta, amit rendelt), a visszaszállítás költségét a Szolgáltató viseli.

6. Garancia

6.1 Szavatossági igény benyújtására a Ptk., ide vonatkozó szabályai, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelet "a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről" útmutatásai az irányadók.

6.2 Szavatossági igény benyújtása akkor jogos, ha a terméket az útmutatásoknak (bevarrt címke) megfelelően kezelték és rendeltetésszerűen használták.

7. Panaszkezelés

7.1 A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság illetékességét.

Készült: Mórahalom, 2021. augusztus 31.